Condicions de contractació

POLÍTICA GENERAL D’INCRIPCIONS, DEVOLUCIONS, ANUL·LACIONS I RENÚNCIES

Política general d’inscripcions i devolucions de pagaments al Centre Excursionista Pedreguer, endavant CEP, a conseqüència d'anul·lacions d'activitats per part del CEP i renúncies per part de les persones inscrites en aquestes.

 

ACTIVITATS
 
El CEP porta a terme una sèrie d’activitats de caràcter esportiu i cultural, fonamentades en les diferents especialitats que representen les seues Seccions de Muntanya.

En aquest marc d’actuació s’organitzen diferents activitats com caminades, acampades, viatges, etc.
 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

 
L’activitat que es porta a terme està oberta a tota persona que hi estiga interessada però, sobretot, adreçada als socis de l’entitat. L’activitat es desenvolupa en els indrets més idonis per a la mateixa, especialment en l’entorn natural més proper.
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
 
Els participants s’han de cenyir a les regles que es determinen en cada activitat, sobretot en el que fa referència a les condicions federatives de cada especialitat i les exigències de seguretat i equipament que siguen obligatòries.

Els participants en cada activitat que s’organitze hauran de satisfer els imports que es determinen, com quotes d’inscripció, despeses de desplaçaments o assegurances, així com les que s’estabeixen en funció de monitors i material necessaris per a l’activitat.
 

FORMES DE PAGAMENT
 
Per a accedir a qualsevol de les activitats programades caldrà seguir les instruccions que es determinen en cada cas i fer efectives les quotes establertes, de soci quan calga o els imports que s’indiquen en el cas d’inscripció i participació de gent no adherida a l’entitat.

 • Targeta de crèdit o dèbit VISA, MASTERCARD I MAESTRO
  • Et garantim que cadascuna de les transaccions realitzades és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. CEP utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmetis viatja xifrada a través de la xarxa.
  • Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc.
  • A més, et vam informar que en un esforç per proporcionar major seguretat als propietaris de targetes de crèdit, hem incorporat a la nostra passarel·la de pagaments el sistema de pagament segur denominat CES (Comerç Electrònic Segur). D'aquesta manera, si ets titular d'una targeta "securitzada" sempre podrà efectuar pagaments amb targeta VISA o MASTERCARD a la nostra web.
  • En el cas que la targeta no estigui adherida a aquest sistema de pagament, el CEP només s'admetrà el pagament amb targeta de crèdit VISA o MASTERCARD a clients amb antiguitat i fiabilitat demostrades anteriorment.
  • En ambdós casos, a l'pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
  • Important: El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i el CEP entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra web.
 • Bizum. El procediment de pagament és completament privat entre el comprador i l'entitat bancària corresponent, de manera que en cap moment tindrem accés a les seves dades. A l'seleccionar aquest mètode de pagament i confirmar la compra se li redirigirà a la plataforma de pagament segur de l'entitat bancària de XXXXX on es realitzarà el pagament corresponent.

També es podràn fer en efectiu en la Secretaria de l’entitat, o per mitjà de transferència, sempre però, seguint les indicacions que cada activitat especifique.

 

INSCRIPCIONS

Per tal de fer la reserva l'usuari ha de complimentar el formulari d'inscripció de l’activitat corresponent i realitzar el pagament mitjançant la passarel·la de pagament segura. El CEP també ofereix la possibilitat de realitzar el pagament mitjançant transferència bancària (cal sol·licitar-ho per e-mail a info@cep-pedreguer.org).

Una reserva només es considerarà confirmada una vegada s'hagi realitzat el pagament.

 

ANUL·LACIONS I CANVIS

 • Anul·lació per part del participant: si algun participant és baixa per causes alienes al CEP i ho comunica 7 dies o més abans de la data programada per la sortida, li serà retornat el 80% de l'import de la inscripció. Si causa baixa entre 6 i 2 dies abans de la data de la sortida se li retornarà el 20% de l'import de la inscripció. Si un participant causa baixa el dia abans, el mateix dia de l’activitat o no s’hi presenta, no se li retornarà cap import. 
 • Anul·lació per seguretat: El CEP es reserva el dret d'anul·lació de l’excursió o activitat organitzada si les condicions meteorològiques i/o del terreny així ho aconsellen. La valoració de les condicions meteorològiques i/o del terreny la realitzaran els guies de muntanya del CEP d'acord amb el seu criteri tècnic. El CEP es reserva el dret d'anul·lar una sortida per motius de seguretat en qualsevol moment. En cas que l'anul·lació per motius de seguretat es produeixi qualsevol moment abans del començament de l’activitat, el CEP procedirà a la devolució íntegra de l'import de l’activitat. En cas que l'anul·lació es produeixi un cop l'activitat ja hagi començat, no es retornarà cap import.
 • Anul·lació per part del CEP per no conformació del grup mínim: El CEP es reserva el dret d'anul·lar una sortida organitzada. Aquesta fet es comunicarà al participant per e-mail o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa la devolució de la totalitat del pagament que l'usuari hagi efectuat (100% de l'import) per a la reserva de l'activitat.

 
Els participants que vulguen anul·lar la inscripció hauran d'enviar un e-mail al correu electrònic xxx@xxxxxx.xx. La data en la qual s'haja enviat aquest e-mail serà la que es considerarà com a data d'anul·lació per aplicar les corresponents condicions.

 

RENUNCIA DE LA PERSONA INSCRITA

Les persones inscrites podran renunciar a l’activitat per els següents motius:

 • Malaltia o accident.
 • Trasllats per motius laborals o personals.
 • Malaltia o defunció d’un familiar.

 

DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT

Amb caràcter general el CEP retornarà l'import íntegre del preu abonat.

Per a les activitats ja iniciades es retornarà la part proporcional que corresponga des de la data en què es produïsca l'anul·lació o cancel·lació.