CONTACTE

     

    POLÍTICA DE PRIVACITAT

    En compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades, se l’informa dels següents punts:

    • Les dades de caràcter personal que siguen recaptades de vosté seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és el CENTRE EXCURSIONISTA PEDREGUER. La recollida de dades tindrà com a finalitat gestionar els seus dubtes o preguntes.
    • Igualment l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en dita Llei per mitjà de carta dirigida al CENTRE EXCURSIONISTA PEDREGUER, a la qual haurà d’adjuntar fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, a la següent adreça: C/ CAVALLERS, 27 – 1r, 03750 PEDREGUER (Alacant)