FINALITATS

a) Totes les diferents disciplines esportives de muntanya i de la natura.

b) La defensa i conservació del que són i tenen de patrimoni natural les pròpies muntanyes, de la natura, del medi ambient i paisatgístic, i en general del lloc de pràctica del nostre esport.

c) La defensa i conservació del patrimoni cultural, històric, arquitectònic i social.

d) La defensa de la nostra cultura i de les nostres senyes d’identitat.

e) La promoció de l’ús del valencià a tots els nivells dins de l’unitat lingüística.

f) L’estudi, investigació i publicació sobre muntanya, natura i les altres finalitats mencionades.

 
 
ACTIVITATS

Activitats esportives de tot allò que comporta la muntanya com són: l’excursionisme, el senderisme, els campaments, l’espeleologia, l’escalada, el barranquisme, etc., així com les activitats complementàries de les distintes activitats com són: la fotografia, la topografia, etc.

Organització, promoció i col·laboració de tot tipus d’actes com són: excursions, visites, exposicions, projeccions, trobades, debats, col·loquis, cursets, conferències, publicacions i qualsevol altra que contribuïsca a les finalitats, protagonitzades per personalitats destacades en el seu àmbit respectiu.