FIXA TÈCNICA I NOTES D’INTERÉS
DENOMINACIÓ: Petit Recorregut Valencià (P.R. V. 53) d’homologació internacional.

CIRCUÏT: Pintat i marcat amb els colors internacional del Petit Recorregut (P.R.), franges blanques i grogues paral.leles i senyals indicadors. Al punt 1,3,7, hi ha instal.lat un panel informatiu. El Sender discorre també pels terme municipals de Llíber , Xaló i Alcanalí.

DISTÀNCIA SENDER PRINCIPAL: 19.930 m

DISTÀNCIES VARIANTS:
I = 3.440 m
II= 3.524 m
III= 7.249 m
IV= 2.120 m

TEMPS EFECTIU SENDER PRINCIPAL: 5 h. 45′.

TEMPS EFECTIU VARIANTS:
Variant I = 60′
Variant II =70′
Variant III =130′
Variant IV = 55′

VARIANTS: 4 Variants:
Variant I : De Pedreguer al pla de l’Era passant per la Cova del Tambor i la Font
Coberta.
Variant II: Del cami dels Poets a la Font d’Aixa passant pels Aspres.
Variant III : Del Barranc de la Font D’Aixa al Collao passant pel Castellet d’Aixa,
Corral de la Mata i Caseta Mijorn.
Variant IV: De la Cova de L’Ocaive a la Font de l’Ombrereta passant pel Collao.

Horari calculat sense descansos i per a persones amb condició

física mitjana i amb una mica d’experiència en muntanya

FONTS: Font d’Aixa, Font de l’Ombrereta, Font de la Tia Xima i Font de l’Ocaive.

INFORMACIÓ: Centre Excursionista Pedreguer i Ajuntament de Pedreguer

PUNTS RECOMANATS D’INICI: Carrer Cid de Pedreguer. Font d’Aixa, Font de la tia Xima i Font de l’Ombrereta al km 3.300 i 7.600 respectivament, de la carretera d’Alcanalí a Pedreguer

DIFICULTATS: El camí manca de dificultat tècnica o perill llevat de la inherent a la pròpia muntanya. Com a norma general cal no subestimar-la i actuar sempre amb prudència.