Ruta B – COVA DE L’AIGUA

DISTÀNCIA: 1,6 km
TEMPS ESTIMAT: 1 hora i 10 min
DIFICULTAT: Baixa
ALTITUD: 330 m

INTERÉS: És la ruta més curta de totes les rutes de curt recorregut. Presenta un gran interés perquè disposa d’unes boniques vistes panoràmiques tant del sector sud de Dénia (lloma del Castanyar, les Rotes) com de la contornada, com a causa de l’interés de visitar la Cova de l’Aigua i contemplar la inscripció romana que es troba protegida per una reixa.

RECOMANACIONS: Es recomanable portar una llanterna ja que l’interior de la Cova de l’Aigua no es troba il·luminat i tan sols disposa de llum natural.

LA INSCRIPCIÓ ROMANA: “A pocs metres de l’entrada, a l’esquerra de l’accés, en un abric rocós un tant resguardat de les pluges es conserva una inscripció romana incisa en la roca. El text ens documenta l’existència d’un destacament militar, potser amb l’objecte de la vigilància de la costa. cap a l’any 238 dC Lucius Alfius s’encarrega de la realització d’aquest epígraf que demostra la presència en la contornada de la Cova de l’Aigua d’una “vexilatio”de la legió VII Gemina, amb l’objecte de controlar una possible intervenció militar d’adversaris de l’emperador Maximí.”

COVA DE l’AIGUA: Unes escales ens porten a l’entrada de la Cova de l’Aigua. En accedir-hi se segueix pel caminet situat a la part esquerra dins de la Cova fins a accedir a la zona on es pot observar la presència d’aigua en la base . La cova es compon de tres compartiments, amb uns altres tants receptacles.(tan sols es pot accedir al sector inicial de la cova).

TROBALLES EN LA COVA DE l’AIGUA:

Procedents de l’època preromana i clàssica: Troballes sovintejades de ceràmiques comunes, pintades ibèriques i ceràmiques romanes, entre les que cal destacar diversos fragments de lluerna (s.IV-V dC) ,que suggereixen l’ús de la Cova de l’Aigua com a lloc de culte, amb deposicions d’ofrenes d’aliments i líquids , com també llànties d’il·luminació lligades a la religiositat del moment.

Procedents d’època àrab: Fragments de gots per a la contenció de líquids que proven la continuació en l’ús d’aquesta cova. (Durant l’època musulmana el Montgó rebé el nom de “Caon”.

Segles XVI i XVII: Es duen a terme obres d’a condicionament del seu interior com a receptacle per a la recollida d’aigües pluvials, les quals mitjançant unes llargues canalitzacions de les quals encara es conserven alguns vestigis de tubs de fang, abastien una àrea del vessant de la serra del Montgó.

Font: Parc Natural del Montgó.Estudi Multidisciplinari.Agència del Medi Ambient, Generalitat Valenciana