FINCA L’ALBARDA – El jardí mediterrani

albardaLa finca L’Albarda és un espai que no podem deixar de visitar si ens trobem a Pedreguer.
És un dels projectes de la Fundació Enrique Montoliu, una organització privada sense ànim de lucre que desenvolupa activitats encaminades a la conservació de la natura.

En una zona on la vegetació cada volta és menys mediterrània, on les espècies autòctones s’han vist arraconades per plantes exòtiques introduïdes seguint models estètics centreuropeus o nord-americans, amb el conseqüent desequilibri ecològic per al nostre medi, l’Albarda pretén ser un exemple del que es pot fer a un jardí amb elements autòctons mediterranis.

En aquesta impressionant finca, podem gaudir d’una visita guiada l’últim dissabte de cada mes (prèvia inscripció a la Casa de Cultura de Pedreguer) i descobrir diferents possibilitats i estils de jardí mediterrani, on els aromes adquireixen una dimensió per a molts desconeguda u oblidada.

Amb aquest jardí com a base, s’està creant un laboratori d’estudi i reproducció de plantes autòctones, cursos de jardineria autòctona i també activitats de divulgació i promoció.
La visita és molt agradable i una magnífica oportunitat per a introduir un criteri més respectuós en els nostres hàbits de jardineria.

Fundació Enrique Montoliu

fundem