ELS APLECS EXCURSIONISTES DELS PAÏSOS CATALANS

Ideari i Organització

Les entitats assistents als Aplecs Excursionistes dels Països Catalans, volem manifestar els objectius i les finalitats que des dels seus inicis han marcat aquestes trobades, a fi de divulgar-ho dins del món excursionista i també a la resta de la societat.

L’excursionisme, un dels moviments socials capdavanters en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives, l’any 1977, just a l’albor de la instauració de la democràcia, i per tant, de la llibertat de reunió i d’associació, va celebrar el 1er. Aplec Excursionista dels Països Catalans, a Fredes, poble de la Tinença de Benifassà, just on conflueixen les terres d’Aragó, del País Valencià i de Catalunya, un indret emblemàtic per l’objectiu d’aquella trobada.

En aquella data, l’Aplec va representar una primera convocació als excursionistes i a les entitats muntanyenques de les terres de parla catalana per tal de confluir en una trobada que l’emmarcava en un ambient distés, de reunió festiva i a l’aire   lliure.

Aquesta iniciativa, nova des del punt de vista globalitzador de Països Catalans, enllaçava amb una llarga  tradició, molt arrelada en el món excursionista, de convocar aplecs, trobades o acampades. Els primers encontres tingueren lloc, en el cas de Catalunya, l’any 1910, i al País Valencià el 1936, però limitats sempre a l’àmbit d’un país o d’unes comarques.

Des del primer Aplec, dues són les coordenades sobre les quals giravolten totes les convocatòries: excursionisme i Països Catalans.

EXCURSIONISME. L’excursionisme és, sens dubte, una de les activitats culturals i esportives, més arrelades per tot arreu de les terres de parla catalana. Les més de quatre-centes entitats excursionistes al llarg i ample dels Països Catalans són una prova de la gran incidència que té l’excursionisme organitzat a la nostra societat.

Els aplecs excursionistes, situats dins aquest context no són, ni més ni menys, que un ample marc de confluència i de convivència excursionista, d’intercanvi d’experiències, d’opinions i de projectes, així com de coneixença entre els participants.

PAÏSOS CATALANS. El segon eix dels Aplecs parteix del fet unificador d’una mateixa llengua i la consciència i la voluntat de pertànyer a una mateixa comunitat, amb una llarga història comuna i uns trets culturals d’idèntiques arrels.

Per altra banda, l’interès pel  coneixement i per la protecció d’un patrimoni espiritual, històric i natural comú suscita la coordinació dels sabers així com la solidaritat dels esforços a l’escala de l’espai català.

Per tant, els Aplecs Excursionistes dels Països Catalans, volen ser una trobada dels excursionistes, de tots els països de parla catalana, marcada per un esperit d’apropament, solidaritat, coneixença mútua, i d’intercanvi de maneres de pensar, dins d’un espai de llibertat.

ORGANITZACIÓ. El sistema de realització dels Aplecs consisteix en una rotació anual. És a dir, cada any correspon dur la convocatòria i l’organització a una “demarcació” distinta dels Països Catalans: Principat, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra. Potser aviat, ho desitgem, s’hi afegiran la Franja de Ponent i l’Alguer.

Moltes són les tasques preparatives d’un Aplec.  Des dels aspectes d’informació i de coordinació  amb les  entitats, divulgació i propaganda (edició de cartells i programes, relació  amb els  mitjans  de comunicació) fins  a  l’adequació d’un lloc d’acampada i la creació d’una infraestructura mínima d’acolliment i de serveis i, a més, la programació de les activitats (excursions, visites culturals, animació, conferències, exposicions, dinar de cloenda …).

ACTIVITATS. Les activitats que es fan en els Aplecs són molt diverses. Les excursions es configuren com a coneixement de la contrada on es realitza la trobada, amb itineraris de muntanya seleccionats per la seva representativitat.

Les excursions amb finalitat cultural permeten als participants descobrir la riquesa del patrimoni local i comarcal.

Un altre tipus d’activitat són les explicacions culturals o divulgadores de les característiques del lloc on es fa l’encontre o, més amplament sobre algun tema, siga en l’àmbit dels Països Catalans, siga en l’àmbit universal. Aquestes activitats poden ser exposicions, conferències, col·loquis, àudio-visuals, o projeccions.

Les activitats més lúdiques com els focs de camp, les vetllades amb animació musical i de dansa, les tertúlies espontànies o els àpats convivencials són estones molt importants per crear un millor contacte i coneixement personal entre els participants i també passar una estada animada, distesa i divertida.

És interessant, l’edició d’un llibret on es publique, a més del programa, unes notes històriques i geogràfiques de la comarca on se celebra l’Aplec, o d’altres treballs que es creguen adients, atés que això permet fer perdurable el record de la trobada.

La reunió dels representants de les entitats presents fa el balanç de l’Aplec i concreta la convocació (lloc i entitat organitzadora) del proper Aplec.

Aprovat en l’assemblea d’entitats excursionistes, durant el XXI Aplec Excursionista dels Països Catalans a Arnes (Terra Alta), 6/8-12-1997. Publicat al llibret del XXVII Aplec Excta. PPCC de la Vall d’Alcalà (la Marina Alta), 5/8-12-2003, organitzat pel Centre Excursionista Pedreguer.