DESEMBRE 2019

OPCIONS D’ASSEGURANÇA 2019

ACTIVITATS AMB EL CEP

Llicència Federativa /Assegurança d’accidents individual Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física (DOCV 24/03/2011).

Per a la pràctica de qualsevol esport, per Llei, s’ha de tenir la Llicència Federativa de l’any o una assegurança daccidents equivalent.

Aquesta norma ens ve donada per la Llei 2/2011, de l’Esport i l’Activitat Física i, d’acord amb ella, els participants amb les activitats organitzades pel Centre Excursionista Pedreguer hauran de tenir la cobertura d’accidents, siga la Llicència o l’equivalent, tot i que les multes establides poden arribar a ser molt greus.

De tota manera hem de fer constar la tranquil·litat que l’assegurança suposa, ja que un giró de peu, en si, és poca cosa però si intervé qualsevol assistència pot ser caríssima.

Sempre que conste la següent advertència d’atenció hem d’exigir la Llicència o l’assegurança:

Per a realitzar qualsevol activitat amb el Centre Excursionista Pedreguer (CEP), cal tenir la Llicència Federativa o una assegurança d’accidents equivalent.

Si no tens cobertura d’accidents caldrà pagar 3 € per l’assegurança individual temporal d’1 dia. (Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física“ (DOCV 24/03/2011 – BOE 16/04/2011).

Opció soci: Assegurança anual (365 dies) per 11,00 euros. Exclusiva només per als socis i per a qualsevol de les activitats organitzades pel CEP. Cobertura estatal.

Podeu tramitar la Llicència Federativa o l’assegurança d’accidents mitjançant el CEP.

OPCIONS
COBERTURES

 

CAL ESTAR A COBERT, PER SI DE CAS !